Pravidla soutěže

Nakoupili jste u nás? Vyhrajte svůj nákup zdarma. Získejte všechny peníze zpět a inspirujte ostatní! Nakupujte a zasílejte své fotografie rolet na okně do komentáře. Na začátku dalšího měsíce vybereme jednoho zákazníka, který bude mít celý svůj nákup zdarma - zpětně. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků rozhoduje konečně a bez možnosti odvolání pořadatel soutěže. 

Pořadatel soutěže a účastník soutěže

Pořadatelem Soutěže je  Westlogic s.r.o., Olomoucká 267/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČO: 28637372, dále jen „Pořadatel“.

Účastníkem je fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky, která akceptuje pravidla Soutěže. Dále jen „Účastník“. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli Soutěže, jakož i osoby takovým osobám blízké dle §22 Občanského zákoníku.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s platformou Facebook a platforma Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci Soutěže poskytujete Pořadateli, nikoliv společnosti Facebook.  

Podmínky soutěže

Soutěž probíhá v období uvedeném v soutěžním příspěvku na fanpage Pořadatele na adrese https://facebook.com/fexirolety/, tedy výhradně prostřednictvím platformy Facebook. 

Soutěžící se do Soutěže zapojí vložením komentáře obsahujícím obrázek. 

Vložením komentáře přijímá Účastník veškeré podmínky soutěže. Komentář musí být v českém nebo slovenském jazyce, splňovat pravidla platformy Facebook, nesmí obsahovat vulgarismy ani útoky na Pořadatele nebo jiné osoby.   

Každý Účastník smí soutěžit pouze jednou a již jednou zaslanou odpověď nemůže dodatečně opravit. Pokud Pořadatel soutěže zjistí, že se Účastník zúčastnil soutěže vícekrát i pod jinými osobními údaji, je oprávněn vyřadit Účastníka ze soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty Účastníky, kteří porušují pravidla nebo u kterých existuje podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry.

Výhry

Po skončení soutěže Pořadatel ze všech komentářů splňujících pravidla Soutěže a obsahující tématickou fotografii vylosuje 1 výherce, který získá výhru. 

Výhrou je nákup zdarma zpětně.

Výherci soutěže budou o výhře informováni nejpozději do 14 dnů pověřeným pracovníkem firmy FEXI prostřednictvím účtu na Facebooku. 

Jednotliví Účastníci mohou během soutěže získat maximálně jednu výhru. 

Za účelem zaslání výhry bude výherce požádán o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo) a to prostřednictvím postu nebo komentáře nebo soukromé zprávy. Výhra doručena na účet od výherce. 

Pokud výherce nedodá své kontaktní údaje do 14 dnů od žádosti, výhra propadá a výherce na ni ztrácí nárok. 

Zasláním fotografií do soutěže Účastník:

  • potvrzuje, že je autorem zaslané fotografie a disponuje tedy neomezeně veškerými majetkovými autorskými právy k fotografii;
  • uděluje Pořadateli výhradní oprávnění k užití, a to bez časového, územního a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití, a souhlasí tedy mimo jiné s publikováním svých fotografií v tisku nebo v elektronické formě, a dále s tím, že Pořadatel použije fotografie k marketingovým účelům bez nároků na honorář za autorská práva;
  • potvrzuje, že na zaslané fotografie se nevztahují práva třetích stran a že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou případně zachyceny na fotografiích nebo jejichž osobnostních práv by se mohly fotografie dotýkat.

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (dále jen „GDPR“) a platnou legislativou České republiky. Pořadatel je správcem osobních údajů a zpracovatel osobních údajů ve smyslu ve smyslu čl. 4 GDPR.

Pořadatel má oprávněný zájem získat a zpracovávat osobní údaje Účastníků v rozsahu jméno, příjmení, obsah komentáře pro účel soutěže po dobu 3 měsíců od začátku soutěže.  Dále pro účel zaslání výhry má u výherců oprávněný zájem zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mail a telefon, které bude sdílet s vybraným dopravcem. Tyto údaje smažeme týden po odeslání výhry. 

Proti zpracování osobních údajů lze podat kdykoliv námitku posláním soukromé zprávy fanpage Pořadatele na platformě Facebook. 

Ostatní práva na přístup, opravu, výmaz uplatníte použitím nástrojů platformy Facebook. Právo na omezení zpracování můžete uplatnit posláním soukromé zprávy fanpage Pořadatele na platformě Facebook. 

Závěrečná ujednání

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla soutěže, bez uvedení dalšího důvodu soutěž zkrátit nebo přerušit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

Rozhodnutí Pořadatele ve všech otázkách týkajících se Účastníků, soutěže nebo výher je konečné.