Bezpečnost pro děti - tab detail

Bezpečnost dětí je pro nás na prvním místě a je důležité je chránit před potenciálním nebezpečím. Dodržujeme normu ČSN EN 13120, která upravuje zajištění bezpečnosti dětí před uškrcením v nebezpečných smyčkách, které se mohou tvořit u ovládání vnitřních žaluzií a rolet pomocí řetízků. Tam, kde mají přístup děti ve věku 0 až 42 měsíců, je potřeba tuto normu dodržet.

Největší bezpečnosti dosáhneme tehdy, kdy není řetízek držen v dosahu dětí nebo je ovládací řetízek držen vybaven systémem pro přetržení.

Pro nás je samozřejmostí splňovat požadavky na normu ČSN EN 13120 pro zajištění bez- pečnosti dětí.