Spolupracujeme s EKO-KOM a stojí nám to za to

Rozhodli jste se pořídit si nové rolety Den a noc od Fexi a zároveň Vám není lhostejná ekologie? V tom případě Vás jistě velmi potěší fakt, že právě naše společnost spolupracuje s EKO-KOM – tedy s autorizovanou obalovou společností, která svým klientům zajišťuje plnění povinností vyplývajících ze zákona o obalech. 

Co to vlastně ten EKO-KOM je, jak přesně funguje a jak bychom měli ideálně třídit odpad? To vše si můžete přečíst v nadcházejícím článku, ve kterém na Vás čeká spousta zajímavých informací. 

clanek_001

Co je to EKO-KOM?

EKO‑KOM, a.s. je autorizovaná obalová společnost, která byla již v roce 1997 založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Pro celý komplex souboru činností zajišťovaných touto společností se již před časem ujal název „Systém EKO‑KOM”, který se používá dodnes. 

Jedná se o neziskovou akciovou společnost, která vymyslela a nyní velmi efektivně provozuje celorepublikový systém, jenž obstarává třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na vysoce kvalitní evropské úrovni

Tento jedinečný systém, založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, dotříděny a konečně využity jako druhotná surovina nebo případně jako zdroj energie.

Společnost EKO‑KOM dlouhodobě dosahuje státem požadované míry recyklace, aby mohla splnit za své klienty povinnosti zpětného odběru a využití obalových odpadů ve standardech vyžadovaných zákonem. 

Přesto, že z hlediska výsledků recyklace patří Česká republika mezi přední státy v EU, z hlediska jednotkových nákladů na tunu recyklovaného odpadu patříme mezi systémy nejúspornější. To jednoznačně potvrzuje prestižní studie BIO Intelligence Service, která byla zadána Evropskou komisí, a která mimo jiné srovnává také náklady na třídění a recyklaci obalů vynakládaných v zemích EU s dosahovanou vysokou mírou recyklace. Spolu s českými městy a obcemi tak náš průmysl vytvořil systém třídění a recyklace odpadu, který patří k nejúčinnějším a současně nejefektivnějším v celé Evropě. Na což jistě můžeme být patřičně hrdí.

clanek_002

Popelnice EKO-KOM

Je dlouhodobě ověřeno, že pokud vzdálenost, kterou musí občan ujít k nejbližšímu kontejneru, přesáhne 400 metrů, pak bude odpad třídit maximálně 5 % populace. 

Pro stabilní zapojení nejméně 65 % obyvatel do třídění odpadu musí být sběrné kontejnery rozmístěny tak, aby standardní docházková vzdálenost nepřesahovala 150 metrů. 

Současná průměrná vzdálenost k nejbližšímu sběrnému místu je už méně než 90 metrů, což znamená, že kvalita sběrné sítě vyžadovaná spotřebiteli je díky EKO-KOM systému poskytována již na většině území státu. 

Sběrná síť je v současné době tvořena z více než 558 000 barevných nádob na tříděný sběr papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a v menší míře kovů

Tato síť je navíc doplněna pytlovým sběrem a dalšími způsoby sběru jako jsou sběrné dvory, sběrná střediska a výkupny.

EKO-KOM se zkrátka opravdu snaží dělat maximum pro to, aby třídění bylo pro občana České republiky co možná nejvíce jednoduché, a mohl tak třídit opravdu každý. 

Fexi spolupracuje s EKO-KOM

Že je práce společnosti EKO-KOM velice úctyhodná, již všichni dobře víme. A jelikož je ekologie velice důležitá i pro nás ve Fexi, rozhodli jsme se s jedinečným systémem EKO-KOM navázat spolupráci.

Pokud se jakákoliv společnost rozhodne se systémem EKO-KOM spolupracovat, musí za dané služby platit poplatky. Tyto poplatky samozřejmě hradíme i my, čímž přispíváme k tomu, aby mohl EKO-KOM vykonávat své služby, recyklovat náš obalový odpad, plnit normy státu a pomáhat ke zlepšení celkové ekologické situace.

clanek_003

Víte, jak správně třídit odpad?

A když už je řeč o recyklaci a třídění, víte, jak vlastně ideálně třídit odpad, a jednoduše tak pomáhat zlepšit ekologii? Věřte, že to zase není taková věda, jak by se mohlo zdát. A pokud si náhodou nejste jistí, kam přesně plechovku od limonády, krabici od mléka či starou knihu vyhodit, připravili jsme si pro Vás stručný přehled, co se do jednotlivých kontejnerů má a nemá vyhazovat. 

Pokud tedy i Vy chcete pro ekologii něco pozitivního udělat, podívejte se, kam byste měli běžný odpad ideálně vyhazovat.

Žlutý kontejner na plasty

 

 • ANO – do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, důkladně sešlápnuté PET lahve, plastové obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balicí fólie od spotřebního zboží, obaly od CD a další podobné výrobky z plastů.
 • NE – do žlutého kontejneru naopak nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čisticích přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek či podlahové krytiny z plastu.

 

Modrý kontejner na papír

 

 • ANO – do modrého kontejneru můžete hodit například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky nebo knihy. Vhazovat sem můžete i obálky s fóliovými okýnky, neboť si s tím umí zpracovatelé jednoduše poradit. Bublinkové obálky vhazujte pouze bez plastového vnitřku. Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se totiž během zpracování samy oddělí.
 • NE – do kontejneru na papír nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály není možné dále řádně recyklovat. 

 

Pozor, použité dětské pleny nepatří do kontejneru na papír.

Zelený kontejner na sklo

 

 • ANO – do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, a to například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, do bílého vhazujte čiré sklo a do zeleného sklo barevné.
 • NE – do kontejnerů na sklo rozhodně nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.
  Pozor, vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu, ne do kontejneru.

 

Kontejner označený oranžovou nálepkou na nápojový karton

Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý oranžový, důležité je především označení sbírané komodity oranžovou nálepkou na kontejneru.

 

 • ANO – pokud tedy najdete oranžovou nálepku na kontejneru, pak sem patří především krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru precizně sešlápnout.
 • NE – nepatří sem „měkké” sáčky, jako jsou například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné od zbytků potravin.

 

Kontejner označený šedou nálepkou na kovy

 

 • ANO – do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.
  Na sběrné dvory lze kromě těchto menších odpadů odvážet i další kovové odpady – trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další objemnější předměty.
  Samostatnou kapitolou jsou kovové elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech odkládat pouze kompletní.

 

 • NE – do kontejnerů určených pro sběr kovů na ulici rozhodně nepatří plechovky od barev, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť. 

 

Zajímavost na závěr 

Věděli jste, že ve třídění odpadů se stále zlepšujeme? 

V roce 2020:

 • vytřídil každý Čech průměrně 66,8 kg odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy),
 • 73 % obyvatel ČR aktivně třídilo odpady,
 • bylo 76 % obalů vytříděno a předáno k využití nebo recyklaci.

 

clanek_004

 

Za celý tým Fexi věříme, že se Česká republika bude v třídění a recyklaci odpadu i nadále zlepšovat, a my jsme vděční, že díky systému EKO-KOM tomu může být nápomocní.