Bezpečnost pro děti

Jestli jste rodiče, pak dobře víte, co je to strach. Malé děti nemají o nebezpečích okolo sebe žádnou představu. Všechno zkoumají, strkají do pusy, třískají s tím o zem, případně se na tom houpou. A je to tak správně. Je to přirozený a zdravý způsob poznávání světa.

Někdy ovšem používají předměty okolo sebe způsobem, na který nebyly konstruovány. A nevinná hra tak může skončit velkou tragédií.

Bezpečnost dětí je pro nás na prvním místě a je důležité je chránit před potenciálním nebezpečím. Podívejte se, co je potřeba dodržovat a jaké normy splňujeme, aby bylo Vaše dítě v bezpečí a neublížilo si.

bezpecnost_text

Rolety musí splňovat normy bezpečnosti

Norma ČSN EN 13120 upravuje zajištění bezpečnosti dětí před uškrcením v nebezpečných smyčkách, které se mohou tvořit u ovládání vnitřních žaluzií a rolet pomocí řetízků. Pokud by dítě ve věku od 0 do 42 měsíců mělo přístup k ovládacímu řetízku rolet, je notné dodržovat tuto normu.

Aby si dítě nemohlo ublížit, vybavujeme řetízky našich rolet den a noc systémem pro přetržení. Při trochu větší zátěži se tedy řetízek přetrhne a potenciálně nebezpečná smyčka se tak uvolní.

Pro nás je samozřejmostí splňovat požadavky na normu ČSN EN 13120 pro zajištění bezpečnosti dětí. Děti jsou pro nás na první místě.

Další prvky na roletách pro větší bezpečnost

Děláme maximum pro splnění bezpečnosti dětí, na našich roletách je proto použitá vždy jedna z variant bezpečnostních zařízení.

1.     Bezpečnostní kladka pro napnutí řetízku

bezpecnost-kladka

  • Systém zabraňuje volnému pohybu řetízku a vytvoření smyčky. Vzdálenost mezi oběma prameny řetízku nesmí být delší než 5 cm.
  • Pokud není specifikována instalační výška a výška rolety je rovna, nebo menší 2,5 m, musí být délka vytahovací šňůry nebo řetízku rovna nebo nižší než 1 m.
  • Pokud není specifikována instalační výška a výška rolety je vyšší než 2,5 m, musí být délka řetízku rovna nebo nižší výšce clony po odečtení 1,5 m.
  • Pokud je instalační výška specifikována, bude vzdálenost od podlahy ke spodní části ovládacího řetízku 1,5 m.
  • Díky použití kladky k napnutí ovládacího řetízku není možné vytvořit smyčku.
  • Kladku je potřeba připevnit k řetízku a řetízek z ní není možné vyjmout.
  • Toto bezpečnostní zařízení musí být namontováno v maximální možné vzdálenost od ovládacího mechanismu.

2.     Systém pro přetržení

system-pro-pretrzeni

Jak systém pro přetržení funguje?

  • Systém musí být přetržen při zatížení 6 kg nejpozději do 5 sekund působení.
  • Přetržení zajištuje spojka na řetízku.
  • Působením váhy se řetízek rozpojí.

Výrobce i montážní firmy mají povinnost dodat bezpečnostní prvky a upozornit na jejich montáž. Montážní firmy jsou navíc povinny Vám bezpečnostní prvky nainstalovat.